cube


2011

zaprojektowany dla Cube Pet

W projekcie zamkniętej kuwety dla kotów, poza podstawowymi założeniami takimi jak komfort dla zwierząt i funkcjonalność pod względem czyszczenia, należało uwzględnić kąty proste sześcianu, przy jednoczesnych wymogach technologii wtrysku, które zaprzeczają takim rozwiązaniom. Wstępnie niemożliwe założenia wykorzystaliśmy jako atut i podzieliliśmy sześcian na kilka mniejszych detali do wykonania płytkich i tanich matryc z otwartymi kątami. Sprytny podział kuwety dał nam możliwość zbudowania estetycznej formy projektu, który uzupełniliśmy o element określony jako „skrzyneczka z innowacjami”. Jest to miejsce, gdzie można wstawić wszelkiego rodzaju wartości dodane, które mają zachęcić klienta do zakupu właśnie tego produktu.